VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Varna

Výroba piva sestává z několika výrobních kroků. Obecně sestává z „horkého procesu“ (výroba mladiny v horkém bloku – varně) a „studeného procesu“ (kvašení a zrání piva ve studeném bloku). Při prohlídce varny můžete vidět váhy, šrotovník, ve kterém je slad šetrně rozdrcen. Po smíchání s vodou je přenesen do rmutomladinové pánve. Další zařízení varny nezbytně nutné pro výrobu piva je scezovací káď, mladinový chladič a nádoba na teplou vodu.

 

Spilky

Pivo zchlazené na tzv. zákvasnou teplotu putuje z varny do tzv. spilek. V této fázi přicházejí ke slovu kvasnice a nastává proces kvašení. Po dostatečném prokvašení piva a odejmutí kvasnic u dna kvasné nádoby putuje mladé pivo do ležáckých tanků.

Tanky

Při teplotě blízko nuly potom pivo zraje. Probíhá dokvašování, kdy se pivo nasytí oxidem uhličitým a získá tak pěnivost před svou cestou ke spotřebiteli. Výčepní piva se nechávají zrát cca 20 dnů, ležáky „leží“ až 60 dnů. Odtud jejich název.

Pivnice

Pro skupiny o počtu 5 – 40 osob je možné objednat předem písemně nebo telefonicky exkurze v našem pivovaru. Nedílnou součástí exkurzí je degustace piv a posezení v naší pivnici, která je součástí pivovaru. Dle přání a výběru zákazníka připravíme i občerstvení, které je  připravováno v naší restauraci Maxmilian u Mincovny v Kroměříži.