Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Pivovar Kroměříž, s.r.o.

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží v rámci České republiky i ze zahraničí prostřednictvím internetového obchodu společnosti Pivovar Maxmilian Kroměříž s.r.o. Blíže upravují práva a povinnosti prodávajícího.

Prodávající:

Pivovar Kroměříž, s.r.o., se sídlem Na Sádkách 2798/9, 767 01 Kroměříž, IČO:29308666, DIČ:CZ29308666 zapsána v obchodním rejstříku zapsaném v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 73103.

Kupující:

Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu Pivovar Kroměříž, s.r.o. Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který jím není, přičemž kupující, který je spotřebitelem je takový kupující, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitelem, pak uzavírá smlouvu za účelem využití zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti. Veškeré smluvní vztahy dle těchto obchodních podmínek jsou uzavírány v souladu s právem ČR a vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, vyjadřuje s nimi souhlas a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

Objednávka, závaznost kupní smlouvy

Objednávku lze provést pouze v internetovém obchodě.  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných náležitostí včetně kontaktních údajů v objednávkovém formuláři.

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat, měnit nebo jinak upravovat údaje, které do objednávek vložil.  Kupující tak odpovídá za správnost uvedených údajů a prodávající není odpovědný za jakékoliv chyby a/nebo omyly v objednávce způsobené kupujícím.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, souhlasí s nimi, souhlasí s cenou zboží, platebními podmínkami a zvoleným způsobem dopravy. Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit za něj kupní cenu včetně stanoveného poštovného a balného.

Místem dodání zboží je adresa v rámci České republiky uvedená kupujícím v objednávkové formuláři.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím.

Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Podaná objednávka a kupní smlouva jsou prodávajícím archivovány bez možnosti přístupu třetím nezúčastněným osobám. Prodávající umožní kupujícímu, na základě jeho písemné žádosti, přístup k uložené kupní smlouvě.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a úplnou úhradou kupní ceny.

Zákaznický účet

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Cena, dodací a platební podmínky

Cena zboží je u jednotlivých položek v našem internetovém obchodě vždy uvedena včetně DPH. Celková cena celé objednávky je kupujícímu potvrzena v okamžiku potvrzení objednávky v nákupním košíku. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Platbu za objednané zboží je možno provést následujícími způsoby:

 1. Dobírkou v případě volby způsobu dopravy prostřednictvím České pošty
 2. Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 107-4223350217/0100 vedený u Komerční banky.
 3. V hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí na naší prodejně Na Sádkách 2798/9, 767 01 Kroměříž, po předchozím osobním dojednání termínu převzetí zboží.

Otevírací doba:

Pondělí až pátek 8:00 – 18:00

Sobota 8:00 – 15:00

Neděle zavřeno

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zboží bude odesláno kupujícímu do 14 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky, je-li skladem.

Zboží je kupujícímu dodáno:

 1. na adresu určenou kupujícím v objednávce
 2. osobním odběrem na prodejně

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Zpravidla bývá zvolen formou Zásilkovna.cz nebo Českou poštou.

Kupující je povinen dodané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, zkontrolovat zboží z hlediska množství balíků. Pokud bude zjištěna jakákoliv závada neprodleně informovat prodávajícího telefonicky na tel. č. 774 084 112 nebo na e-mail: obchod@pivomaxmilian.cz a zahájit u dopravce reklamační řízení. Kopii ze zápisu jednání s dopravcem zašle kupující neprodleně prodávajícímu, jinak mu nárok na reklamaci z důvodu neúplnosti nebo poškození dodávky nevznikne. Na pozdější reklamaci o neporušenosti obalů nebo množství balíků nebude brát prodávající zřetel.

Za omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let bude na obalu (balíku) doručovaného zboží uvedeno, že balík obsahuje alkoholické nápoje včetně upozornění, že balík je oprávněna převzít pouze fyzická osoba, jež dovršila věk 18 let. Příslušný zaměstnanec provozovatele přepravních služeb balík předá kupujícímu toliko v případě, že dovrčení věku 18 let kupující prokáže předložením občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti s tím, že bude opsáno číslo příslušného dokladu totožnosti. V opačném případě kupujícímu balík obsahující zboží nebude předán a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Objednávka může být zrušena z důvodu, že se poptávané zboží již nevyrábí, v případě vyprodání zásob nebo v případě, že zboží není na skladě. Kupující je v těchto případech informován prodávajícím na jím zadanou e-mailovou adresu o důvodu zrušení objednávky. Je mu rovněž nabídnuto řešení vzniklé situace. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, která obsahuje konkrétní důvody, nabídku prodloužení expediční doby nebo nákupu obdobného druhu zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Pokud se kupující rozhodne využít tohoto práva odstoupit od smlouvy, musí splnit následující podmínky:

 1. Kupující projeví svou vůli odstoupit od smlouvy, nejlépe formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu: obchod@pivomaxmilian.cz.
 2. E-mail musí obsahovat jméno kupujícího, adresa, číslo objednávky, číslo účtu, na který bude vrácená částka za zboží převedena. Odstoupit od smlouvy lze i jiným vhodným způsobem, například doporučeným dopisem.
 3. Vrácené zboží nesmí být použito, žádným způsobem poškozeno či jinak znehodnoceno. V případě, že kupující není schopen tyto požadavky dodržet, není oprávněn od smlouvy odstoupit.
 4. Originální daňový doklad, který je součástí každé zásilky, je nutné doložit k vracenému zboží.
 5. Kupující je povinen zboží zaslat jako cenný balík na adresu prodávajícího. Pokud bude zboží zasláno jiným způsobem, prodávající neodpovídá za ztráty či poškození zásilky. Veškeré náklady související se zasláním zboží při odstoupení od smlouvy nese kupující.
 6. Po vrácení zboží kupujícím, je prodávající povinný bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu zpět všechny peněžité prostředky, které od kupujícího na základě kupní smlouvy obdržel, včetně nákladů na dodání (poštovného a balného), a to stejným způsobem jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit tyto prostředky dříve, než obdrží od kupujícího zboží.
 7. Prodávající má v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy nárok účtovat skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Tyto nároky je prodávající oprávněn jednostranně započíst na kupní cenu, jež má být kupujícímu vrácena.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Cookies

Informace o cookies a jejich správu je možné vyvolat kliknutím na tento odkaz.

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2021

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu.
Potvrďte prosím, že Vám již bylo 18 let.